8 Products

in Dermatology

AXODERM Cream

- Clotrimazole IP 1%W/W

- Neomycin Sulphate IP 0.1%W/W

- Beclomethasone Dipropionate IP 0.025%W/W

CLOSYS-GM Cream

- Clobetasol Propionate USP 0.05% W/W

- Neomycin Sulphate IP eq to Neomycin 0.1% W/W

- Miconazole Nitrate IP 2.0% W/W

CLOSYS-N Cream

- Fluocinolone Acetonide IP W/W

- Clotrimazole IP 1% W/W

- Neomycin Sulphate IP 0.5% W/W

DERMISYS Cream

- Itraconazole BP 1.0%w/w

- Ofloxacin I.P 0.75%w/w

- Ornidazole I.P 2.0 W/W

- Clobetasol Propionate I.P 0.05%w/w

EVE-SHINE Cream

- Hydroquinone USP 2.0% W/W

- Tretinoin USP 0.025% W/W

- Mometasone Furoate 0.1 W/W

SYSDINE Ointment

- Povidone-Iodine IP 5% W/W (Available Iodine 0.5% W/W) Soluble Base q.s

SYQDERM Cream

- Clobetasol propionate ip 0.5mg

- Gentamicin sulphate IPEq to Gentamicin 1.0mg

- Tolnaftate BP 10mg

MUPROSYS Cream

- Mupirocin IP 2% W/W