3 Products

in Soaps & Shampoo

Sahee Acne

- Tea Tree Oil+ Allantion+ Vit E+ Zinc PCA+ TFM 76%

soft shine soap

- Almond Oil+ Vit E Acetate+ Shea Butter

- Aloevera Extract+ Olive Extract+ Titanium Dioxide+ Di Sodium EDTA+ Kokum Butter+ Butylated Hydroxytoluene

- Perfume   

CONACARE

- Ketoconazole 2 %