3 Products

in Pain Managment Range

Diclofenac Diethylamine, Lin...

- OfloxacinIP 0.75%w/w

- OrnidazoleIP 2.0%w/w

- Terbinafine HclIP 1.0%w/w

- Clobetasol PropionateIP 0.05%w/w

Choline Salicylate & Lignoca...

- Choline SalicylateBP 8.7% w/w

- Lignocaine HclIP 2.0%w/w

- Benzyl ChlorideIP 0.02% w/w

Diclofenac Diethylamine, Vir...

- Dclofenac DiethylamineBP 1.16%w/w(Eq. to Diclofenac Sodium 1.0% w/w)

- Virgin Linseed OilBP 3.0%w/w

- Methyl SalicylateIP 10.0%w/w

- MentholIP 5.00%w/w