22 Products

in Dermatology

GEMIXA SOAP

- Chlorhexidine Gluconate Solution 1.5%w/w

- Cetrimide 0.3%w/w Soap

GAMABID Soap

- Gamma Benzene

- Hexachloride

- Cetrimide Soap

Gamabid Lotion

- Gamma Benzene Hexachloride

- Cetrimide Emulsion

IG-SOFT SOAP

- Aloe Vera 4%

- Vitamin E Acetate 0.25%

- Glycerin 2% Soap

IG-SOFT LOTION

- Aole Vera 10%w/w

- Wheat Germ Oil 1% w/w

- Jojoba oil 0.5%w/w

- Lequid Paraben 5% w/w

KETWON CREAM

- Ketoconazole Cream 2%w/w

KETWON-NCT Cream

- Ketoconazole I.P. 2%w/w

- Neomycin Sulphate I.P. 0.1%w/w

- Iodochlorhydroquinoline I.P. 1% w/w

- Tolneftate 1.P. 1% w/w

POVARIL OINTMENT

- Povidone Iodine Ointment

SCAROL-CT Lotion

- Permethrin

- Cetrimide Lotion

SCAROL SOAP

- Permethrin Soap 1% w/w

SCAROL-CT Lotion

- Permethrin

- Cetrimide Lotion

SORAZEST-CS Ointment

- Clobetasol Propionate 0.05% w/w

- Salicylic Acid 3%w/w

- Coal tar Solution 5%w/w

SORAZEST LOTION

- Coal Tar 1%

- Salicylic Acid 3% Topical Solution

SORAZEST SOAP

- Coal Tar 1%w/w

- Salicylic Acid 3%w/w Soap

WHITISH SOAP

- Kojic Acid 0.75%

- Vitamin C 2.5% Soap

ACNELINE SOAP

- Triclosan 0.5%

- Aloe Vera 1%

- Tea Tree Oil 0.25%

- Vitamin E Acetate 0.25%

CLOMEZ SOAP

- Clotrimazole Soap 1%w/w

CLOZEST-MN Cream

- Clobetasole Propionate 0.05%

- Miconazole Nitrate 2%

- Neomycin Sulphate 0.5%

- Chlorhexidine Gluconate 0.20% Cream

CLOZEST-S CREAM

- Clobetasole Propionate 0.05%w/w

- Ofloxacin 0.75%w/w

- Ornidazole 2%w/w

- Itraconazole 1% w/w

CLOZEST-MN Cream

- Clobetasole Propionate 0.05%

- Miconazole Nitrate 2%

- Neomycin Sulphate 0.5%

- Chlorhexidine Gluconate 0.20% Cream

LULIWON CREAM

- Luliconazole cram 1% w/w

KETWON SOAP

- Ketoconazole 1%