4 Products

in Anti Allergic, Anti Cold & Cough Formula

ELISET-5 Tablets

- Levocetirizine Dihydrochloride 5mg (Alu-Alu)

ELISET COLD-CZ Tablets

- Cetirizine 5mg

- PCM 325mg

- Phenylephrine HCL 5mg

ELISET-M Tablets

- Levocitrizine 5mg

- Montelukast 10mg (Alu Alu)

AIRSERCH-LS Syrup

- AMBROXOL 30mg

- LEVOSABUTAMOL 1mg

- GUAIPHENESIN 50mg