Har Chyawan PRASH-500gm

Har Chyawan PRASH-500gm

Description

Bilwa, Kamal Gatta , Gambhari , Brihati , Bhumi Amla, Dashmool, Bala, Mudgaparni, Mashaparni, Tamalki, Draksha, Jivanti, Pushkara, Agaru, Haritaki, Guduchi, Karchoor, Musta, Punarnava, Utpala, Vasa, Yashti, Varahi Ashwagandha, Shatavari, Kshira vidari, Amla, Chandan Saar, Tugakshiri, Pippali, Nagkesar, Tvak, Tejpatta, Lavanga, Choti elaichi, Abhrak Bhasma, Mukta Shukti, Kesar, Madhu, Ghrit, Til Tail, Sharkara

Tags

Ayurvedic and Herbal Range

Packing

500GM

Share Product

Har Chyawan PRASH-500gm Har Chyawan PRASH-500gm Har Chyawan PRASH-500gm

Related Products

Post your Requirement

You are looking for?

Requirement Emergency

Call-Time Preference