Har Chyawan PRASH-1KG

Har Chyawan PRASH-1KG

Description

Bilwa, Kamal Gatta , Gambhari , Brihati , Bhumi Amla, Dashmool, Bala, Mudgaparni, Mashaparni, Tamalki, Draksha, Jivanti, Pushkara, Agaru, Haritaki, Guduchi, Karchoor, Musta, Punarnava, Utpala, Vasa, Yashti, Varahi Ashwagandha, Shatavari, Kshira vidari, Amla, Chandan Saar, Tugakshiri, Pippali, Nagkesar, Tvak, Tejpatta, Lavanga, Choti elaichi, Abhrak Bhasma, Mukta Shukti, Kesar, Madhu, Ghrit, Til Tail, Sharkara

Tags

Ayurvedic and Herbal Range

Packing

1kg

Share Product

Har Chyawan PRASH-1KG Har Chyawan PRASH-1KG Har Chyawan PRASH-1KG

Related Products

Post your Requirement

You are looking for?

Requirement Emergency

Call-Time Preference