33 Products

in Antibiotics

 Atyad-AZ 500 Tablets

Atyad-AZ 500 Tablets

- Azithromycin Tablets IP.

ATADFLOX-OZ Tablets

ATADFLOX-OZ Tablets

- Ofloxcin & Ornidazole Tablets IP

ATCIN-500 Injection

ATCIN-500 Injection

- Amikacin Sulphate injection IP

ATYAD-PZ 4.5GM Injection

ATYAD-PZ 4.5GM Injection

- PIPRACILLIN 4G

- TAZOBACTUM 0.5GM

AZILO 250 Tablets

AZILO 250 Tablets

- AZITHROMYCIN 250MG

AZILO 500 Tablets

AZILO 500 Tablets

- AZITHROMYCIN 500MG

BLAZCORT-12 Tablets

BLAZCORT-12 Tablets

- DEFLAZACORT 12MG

Catchvar-500 Tablets

Catchvar-500 Tablets

- Levofloxacin tablets ip

RYMOCIN 200 Tablets

RYMOCIN 200 Tablets

- OFLOXACIN 200MG

RYMOCIN OZ Tablets

RYMOCIN OZ Tablets

- OFLOXACIN 200MG ORNIDAZOLE 500MG

RYMOX 500 Capsules

RYMOX 500 Capsules

- AMOXYCILLIN 500MG

RYMOX 625 LB Tablets

RYMOX 625 LB Tablets

- AMOXYCILLIN 500MG

- CLAVULANIC ACID 125MG WITH LACTIC ACID BACILLUS

RYMOZON 1G Injection

RYMOZON 1G Injection

- CEFTRIAXONE 1GM

RYMOZON TZ 1.125 Injection

RYMOZON TZ 1.125 Injection

- CEFTRIAXONE 1GM

- TAZOBACTUM 125

SETCEF-200 Tablets

SETCEF-200 Tablets

- CEFPODOXIME-200MG

SETCEF-CV Tablets

SETCEF-CV Tablets

- CEFPODOXIME

- POTASSIUM CLAVULANATE

SETLEO 500 Tablets

SETLEO 500 Tablets

- LEVOFLOXACIN 500MG

SETXIM-100 Tablets

SETXIM-100 Tablets

- CEFIXIME Dispersible Tablets IP

SETXIM-200 Tablets

SETXIM-200 Tablets

- CEFIXIME-200MG

Setxim-AZ Tablets

Setxim-AZ Tablets

- Cefixime And Azithromycin Tablets

SETXIM-O-LB Tablets

SETXIM-O-LB Tablets

- CEFIXIME-200mg

- OFLOXACIN-200mg

YOURCEF-1 GM Injection

YOURCEF-1 GM Injection

- CEFOPERAZONE-1000MG

YOURCEF-S 1.5 GM Injection

YOURCEF-S 1.5 GM Injection

- Cefoperazone

- Sulbactam injection

Yourcef-S-1gm Injection

Yourcef-S-1gm Injection

- Cefoperazone & Sulbactum For Injection

YOURCLOX-375 Tablets

YOURCLOX-375 Tablets

- AMOXYCILLIN

- POTASSIUM CLAVULANIC TABLETS IP

YOURCLOX-625 Tablets

YOURCLOX-625 Tablets

- AMOXYCILLIN-500MG

- CLAVULANIC ACID-125MG

YOURFLOX-1 GM Injection

YOURFLOX-1 GM Injection

- CEFTRIAXONE-1000MG

YOURFLOX-1 GM Injection

YOURFLOX-1 GM Injection

- CEFTRIAXONE-1000MG

Yourflox-SB-1.5g Injection

Yourflox-SB-1.5g Injection

- Ceftriaxone And Sulbactam Injection

YOURXIM-1500 Injection

YOURXIM-1500 Injection

- Cefuroxime injection IP

Yourxim-250 Tablets

Yourxim-250 Tablets

- Cefuroxime Axetil Tablet IP

YOURXIM-500mg Tablets

YOURXIM-500mg Tablets

- CEFUROXIME-500MG

YOURXIM-CV Tablets

YOURXIM-CV Tablets

- CEFUROXIME 500MG

- CLAVULANIC 125MG