4 Products

in Calcium Supplements

Arkle-k27 Tablets

- Calcitrol 0.25mcg

- Calcium Carbonate 1250mg

- Methycoblamine 1500mcg

- K27 100mcg

Calkofit Tablets

- Calcium carbonate 1250mg

- Vitamin D3 250 I.U.

- Zinc 7.5mg

- Magnesium 10mg

Calkofit Suspension

- Calcium Carbonate 625mg Eq.To elemental Calcium 250mg

- Vitamin D3 125 I.U.

Calkofit Plus Tablets

- Calcium Carbonate1170 mg

- Calcitriol 0.25mcg

- Zinc 7.5 mg

- Magnesium 50 mg