16 Products

in Pain Managment Range

CETRAM Tablets

- Tramadol Hcl 37.5 mg

- Paracetamol 325 mg

DALEGESIC-SP Tablets

- Diclofenac potassium

- Serratiopeptidase 15mg

DEFDALE Tablets

- Deflazacort 6mg (ALU ALU)

DICLODALE Injection

- Diclofenac Sodium 25 mg Injection 1 ml

DICLODALE SPAS Injection

- Diclofenac Sodium

- Dicyclomine Hydrochloride Injection

DICLODALE-MR Tablets

- Dicolfenac sodium 50mg

- Paracetamol 325 mg

- Chlorzoxazone 250 mg

DICLODALE-PLUS Tablets

- Diclofenac potassium 50mg

- Paracetamol 325mg

DICLODALE-SP Tablets

- Diclofenac potassium 50

- Paracetamol 325mg

- Serratiopeptidase 15mg

DICLODALE-TBR Tablets

- Trypsin

- Bromelain

- Rutoside Trihydrate

- Diclofenac Tablets

GCECLO-MR Tablets

- Aceclofenac 100mg

- Paracetamol 325mg

- Chlorzoxazone 250 mg

GCECLO-SP Tablets

- Aceclofenac 100mg

- Paracetamol 325mg

- Serratiopeptidase 15mg(Alu  pack)

Gceclo-SR Tablets

- Aceclofenac 200 SR-Alu

GCECLO-TH Tablets

- ACCECLOFENAC 100

- PARA 325

- THICHLOCHIOSIDE  4 MG

GEECLO-P Tablets

- Aceclofenac 100mg

- Paracetamol 325mg(Blister pack)

NIMDALE-SP Tablets

- Nimesulide 100mg

- Paracetamol 325 mg

- Serratiopeptidase 15 mg (Alu)

PARADALE Tablets

- Paracetamol Tablets IP