6 Products

in AntiHistamines

LORAGAIL Tablets

- Loratadine 10mg(ALU ALU)

ABIDES Tablets

- Fexofenadine 180 mg (ALU ALU)

FEXOGAIL Tablets

- Fexofenadien hydrochloride IP

EBAGAIL Tablets

- Ebastine tablets IP 20mg

ABIDROX-25 Tablets

- Hydroxyzine hydrochloride tablets IP 25mg

ABIDROX-10 Tablets

- Hydroxyzine Hydrochloride Tablets IP 10mg